USŁUGI

Specjalizujemy się w obsłudze księgowej małych i średnich przedsiębiorstw, spółek
kapitałowych, stowarzyszeń i wspólnot. Nasze kwalifikacje, doświadczenie oraz rzetelność dają Państwu pewność i gwarancję bezpieczeństwa w zakresie prowadzenia księgowości Państwa firmy. Korzystając z naszych usług mogą Państwo skoncentrować się na rozwoju prowadzonej działalności pozostawiając nam profesjonalne prowadzenie spraw księgowo-kadrowych.

Usługi księgowe obejmują:

• prowadzenie Księgi handlowej;
• prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży;
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia;
• rozliczenia ZUS udziałowców i pracowników firmy;
• weryfikacja poprawności dokumentów księgowych;
• dekretacja dokumentów i księgowanie operacji gospodarczych na kontach;
• obliczanie podatków i sporządzanie deklaracji podatkowych;
• sporządzanie sprawozdań finansowych;
• sporządzanie zestawień rozrachunków z kontrahentami;
• sporządzanie i dostarczanie do US pism, korekt i deklaracji miesięcznych;
• reprezentowanie podatnika przed US, UKS, ZUS, GUS;
• zmiany danych w US i ZUS;
• rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych;
• sporządzanie i przesyłanie pism w sprawach karno-skarbowych;
• SMSy/e-maile z informacjami dotyczącymi wysokość podatków i składek do zapłaty;
• prowadzenie spraw przed US,UKS,ZUS, w tym karno-skarbowych, w imieniu podatnika;
•bezpłatne analizy i zestawienia ekonomiczne i finansowe;
• bezpłatne konsultacje, porady księgowe w siedzibie Biura Rachunkowego;
• bezpłatne telefoniczne konsultacje, porady księgowe /w godz.9-16, odpowiedź mailowa w ciągu 24 godzin/.

Zakres obsługi płacowej obejmuje:

• naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS;
• prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników;
• sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników – PIT 11;
• kompleksowe prowadzenie akt osobowych;
• bezpłatne wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach.

Zajmujemy się również doradztwem z zakresu ubezpieczeń:

• majątkowych;
• komunikacyjnych;
• podróżnych;
• zdrowotnych;
• mieszkaniowych i firm.

Stale współpracujemy z renomowaną ogólnopolską Kancelarią Prawną.

e-podpis

Do kontaktów z administracją publiczną Nasze Biuro wykorzystuje podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.
Podpis elektroniczny wykorzystujemy do składania podatkowych deklaracji elektronicznych, deklaracji ZUS oraz tam, gdzie wymagana jest poufność informacji.
Konstrukcja podpisu elektronicznego jest obecnie najbezpieczniejszym sposobem zabezpieczania danych.

Zalety e-podpisu to m.in. :
• natychmiastowa obiektywna identyfikacja podpisującego;
• ochrona całego dokumentu i powiązanie go z e-podpisem tak, że jakakolwiek późniejsza zmiana jest rozpoznawalna;
• możliwość zaszyfrowania danych, które odczyta tylko odbiorca.

Cennik

Wysokość opłaty miesięcznej ustalana jest z klientem indywidualnie. Uzależniona jest
ona przede wszystkim od formy prawnej prowadzonej działalności, ilości dokumentów oraz liczby zatrudnionych pracowników.

Miesięczna opłata obejmuje:
• sprawdzanie dokumentów pod względem prawodłowości wystawiania;
• księgowanie dokumentów;
• prowadzenie ksiąg podatkowych i dokumentów pracowniczych;
• sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych i przekazywanie ich
do organów skarbowych i ZUS;
• reprezentowanie klienta w Urzędach.

Zapraszamy do współpracy.

form